Ameliyathane ve Önlemler   - Yüzyıl Hastanesi | Covid-19

Salgına yönelik hastalarımızı, hasta yakınlarını, sağlık çalışanlarımızı korumak için hastalığın görülmeye başladığı ilk andan itibaren çok sayıda önlem alınmıştır. Aldığımız önlemlerin bazıları aşağıda listelenmiştir.

Özel Yüzyıl Hastaneleri

Gebze Hastanemiz, İstanbul Anadolu yakası ve İzmit merkez ilçesi
arasında, stratejik bir konuma sahip Gebze’de, 11.500 m2 kapalı alan
üzerine inşa edilmiştir. Tam donanımlı olarak tüm branşlarda hizmet
veren hastanemiz, Gebze ilçesinin ilk özel hastanesi unvanına sahiptir.

İstanbul Pendik Hastanesi ile hizmet zincirine yeni halkalar eklemiştir.
İleri tıp teknolojilerinin kullanıldığı hastanemizde; tanı ve tedavi üniteleri,
tüm branşlarda ameliyatların yapılabildiği toplamda 3 ameliyathane,
her hastaya özel bakım hizmeti verilebilen 50 servis, 21 erişkin yoğun
bakım, 19 yeni doğan yoğun bakım ve 5 çocuk yoğun bakım olmak
üzere toplam 95 yatağı ve 420 personeli ile hasta memnuniyetinin
üst seviyede sağlanması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi 
Hastanemizde COVID-19

salgını için alınan önlemler

Salgın öncesi hazırlık dönemi çalışmalarımız

Rutin hizmet içi eğitim müfredatı gereği tüm personelimiz, henüz COVID-19 salgını başlamadan, zaten afet ve acil durum yönetimi ve kişisel koruyucu malzeme kullanımını konularında hem teorik hem de tatbikatlarla pratik olarak 2019 son çeyrek döneminde eğitilmişti. Tüm hastane personeline ve olası bir salgın durumunda kabul edilecek hasta sayısına yetecek miktarda tıbbi koruyucu malzeme stokları güncellenmiştir.

Salgın ilanı sonrası çalışmalarımız

Hastane ana girişlerine, enfeksiyon triyaj alanları oluşturularak, gerek hastane personeli ve gerekse başvuran hasta ve hasta yakınlarının hepsinin ateş ve şikayetler açısından taranması sağlanmıştır. Şüpheli şikayetleri olan yada ateşi olan hastaların, koruyucu önlemler alınarak diğer hastalarımızdan ayrı olarak hekimi tarafından değerlendirilmesi için hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

Daha sonrası için         çalışmalarımız

Tüm personelimiz, yoğun bakım ve diğer yataklı servislerimiz, ameliyathane için ayrılmış solunum destek ünitelerimiz ve sağlık destek birimlerimiz teyakkuz halinde tutuluyor. Gereği halinde 24 saat usulü çalışmaya devam etmek üzere ek personel yedek nöbet listelerimiz hazır.Hastane eczanemize gerekli ek yoğun bakım sarf malzemesi ve dünya sağlık örgütü tarafından onaylanan alternatif ilaç seçenekleri açısından ek tedarik sağlandı.

Bilgilendirme

Salgının ilk haber alınmasından beri, Sağlık Bakanlığı’nın önerileri ve yönlendirmeleri kapsamında hastanemiz başhekimi başkanlığında toplanan Hastane Enfeksiyon Komitesi kararıyla COVID-19 Salgın Koordinatörlüğü oluşturulmuş olup salgın süreci son güncel tıbbi bilgiler ve gelişmeler eşliğinde yürütülmektedir.

Uzm. Dr. Lütfi ÇETİNKAYA

Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz baş hekimimizi derin üzüntü içerisinde anıyoruz.